• Classic
  • Movie Features
  • Music Features

ย้อนอดีต ความเป็นมาของเพลงตำนาน Smells Like Teen Spirit ของ Nirvana

เพลง Smells Like Teen Spirit ของ เนอร์วานา...

Recent Posts From FEATURES

Recent Posts From Hot Babes

Recent Posts From Classic

ย้อนอดีต ความเป็นมาของเพลงตำนาน Smells Like Teen Spirit ของ Nirvana

เพลง Smells Like Teen Spirit ของ เนอร์วานา...

ฟังเขาเล่าว่า เรื่องของสามผู้กำกับ เบย์, สไนเดอร์ และซิงห์

เรื่องราวของสามผู้กำกับ ที่ครั้งหนึ่งสถาบันที่ชื่อ Art Center College of Design ในพาซาเดนา, แคลิฟอร์เนีย เคยมีพวกเขาเป็นนักศึกษาร่วมชั้นเรียนภาพยนตร์ด้วยกัน ก่อนจะเป็นผู้กำกับดังในเวลาต่อมา

Highlight VIDEO