ยอดขายของเพลง, วิดีโอ และเกมส์ ที่จับต้องได้ ในช่วง 10 ปีหลังของสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี 2008-2019 ที่ลดลงเรื่อยๆ จาก 5.7 พันล้านปอนด์เหลือแค่ 2 พันล้านปอนด์ โดยกราฟเส้นบนเป็นยอดขายวิดีโอ เส้นที่สองเป็นเกม และล่างสุดเป็นเพลง