ดูมาแล้ว จาก X-Men ถึงตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Jun05

ดูมาแล้ว จาก X-Men ถึงตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST / ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี: การได้ดูหนังเรื่อง X-Men: Days of Future Past ควบกับหนังเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี ทำให้เห็นว่าหนังสองเรื่อง-ซึ่งมองผิวเผินแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกันได้ กลับมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนจุดร่วมระหว่างกัน หรืออีกนัยหนึ่ง มันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของ “อนาคตของอดีต” เหมือนกัน หมายความว่า-เรื่องหนึ่งตัวละครถูกส่งจากโลกอนาคตเข้าไปแก้ไขอดีตเพื่อว่า...

Read More