FEATURES

ผู้ชนะรางวัลสีสันอวอร์ดส์ ในปีที่ 28

จัดงานประกาศรางวัลมาแล้ว 29 ปี แต่ด้วยเหตุที่ว่าหยุดจัดงานไปหนึ่งปี ทำให้งานประกาศรางวัลด้านผลงานเพลงสีสัน อวอร์ดส์ครั้งล่าสุด เป็นงานครั้งที่ 28 ขณะที่ผลงานที่ได้รับการพิจารณานั้น ก็เป็นผลงานที่ออกกันตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ...