ArtMEDIASMovie Poster

After Earth ปล่อยโปสเตอร์ฉบับนานาชาติ แบบแยกตัวละคร

ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ และตัวอย่างที่เผยให้รู้เรื่องราวที่มากขึ้นมาก่อนหน้า ตอนนี้ After Earth งานใหม่ของ เอ็ม ไนท์ ชยามาลาน ที่กำกับ วิลล์ สมิธ ก็ปล่อยโปสเตอร์ออกมาที่เดียวสองแบบ โดยเป็นโปสเตอร์ฉบับอินเตอร์ แยกตัวละครสองพ่อ-ลูกที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องนั้นเอง

โดยทั้งคู่รับบทพ่อ-ลูก คิไต และไซเฟอร์ ที่ยานอวกาศตกมาบนโลก หลังจากเกิดปฏิกริยาบางอย่างที่นี่จนทำให้มนุษย์ต้องอพยพหนีไปเมื่อพันปีก่อน พ่อบาดเจ็บหนัก ทำให้ชะตากรรมของทั้งสองขึ้นอยู่กัยคิไต ที่ต้องเดินทางไปยังสถานีบนโลกเพื่อส่งสัญญาณให้ใครมาช่วง ซึ่งเขาจะต้องเผชิญภยันตรายต่างๆ มากมาย

After Earth มีกำหนดฉาย 7 มิถุนายน

afterearthintlcharacter1

afterearthintlcharacter2

 

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Sadaos
พบข่าวสารจากวงการหนัง-เพลง ภาพสวยของดาราสาว, วิจารณ์-แนะนำ งานเพลง, ภาพยนตร์ และรับสั่งซื้อ CD/ DVD ทั้งในและต่างประเทศ. Sadaos Is entertainment news page and online shop for people who love movie and music. We sell many entertainment items like used and new DVD, CD, postcards, accessory, souvenirs.

You may also like

More in:Art

Comments are closed.