FEATURES

สัมไม่พลาด โลกมืด จุดเริ่มต้นของ ดอนผีบิน

บันทึกการสัมภาษณ์: การติดต่อขอสัมภาษณ์ดอนผีบิน ถ้าไม่ใช่เป็นการติดต่อขอสัมภาษณ์ศิลปินรายแรกของเรา ก็ต้องเป็นรายแรก ๆ เกิดขึ้นหลังจากเข้าทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกองบรรณาธิการนิตยสารที-คลับได้ไม่นาน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพี่เรศ – เยาวเรศ เอี่ยมเจริญ อยากจะทำเรื่องของวงใต้ดิน เราที่บังเอิญฟังงานของดอนผีบินอยู่ ก็เลยแนะนำไป ถ้าจำไม่ผิดเราโทรไปที่ Roxx ...