FEATURES

สัมไม่พลาด โลกมืด จุดเริ่มต้นของ ดอนผีบิน

บันทึกการสัมภาษณ์: การติดต่อขอสัมภาษณ์ดอนผีบิน ถ้าไม่ใช่เป็นการติดต่อขอสัมภาษณ์ศิลปินรายแรกของเรา ก็ต้องเป็นรายแรก ๆ เกิดขึ้นหลังจากเข้าทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกองบรรณาธิการนิตยสารที-คลับได้ไม่นาน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพี่เรศ – เยาวเรศ เอี่ยมเจริญ อยากจะทำเรื่องของวงใต้ดิน เราที่บังเอิญฟังงานของดอนผีบินอยู่ ก็เลยแนะนำไป ถ้าจำไม่ผิดเราโทรไปที่ Roxx ...
FEATURES

สัมไม่พลาด บทสนทนาว่าด้วย หนังสือรวมเล่มบทวิจารณ์ซาวนด์แทร็ก ‘เพลงในภาพ’ กับนพปฎล พลศิลป์

บันทึกของผู้สัมภาษณ์: จริง ๆ คนต้องบอกว่า เป็นบันทึกของผู้ถูกสัมภาษณ์มากกว่า เพราะเป็นบทสัมภาษณ์ที่เรา ให้สัมภาษณ์กับคุณเพ็ญแข สร้อยทอง จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ เมื่อครั้งที่มีหนังสือรวมเล่มบทวิจารณ์ซาวนด์แทร็ก ‘เพลงในภาพ’ ออกขายเมื่อปี 2546 เป็นการคุยกันในร้านกาแฟร้านหนึ่งแถวสุขุมวิท ...