Movie Review

ดูมาแล้ว – THE UP RANK อาชญาเกม โลกด้านมืดของเรื่องเล่น ๆ ที่เป็นเหตุหายนะกับชีวิตจริง ๆ

ยู (กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์) เด็กหนุ่มที่มีเกมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อ (สัญญา คุณากร) ที่เปิดร้านรับถ่ายเอกสาร โดยเขาดูเหมือนไม่สนใจความเป็นไปของโลกรอบตัว หน้าที่การงานก็ไม่มีทำเป็นเรื่องเป็นราว แต่ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในตัว ยูถูกโฮม (ภูมิภัทร ถาวรศิริ) ชักชวนเข้าร่วมทีมปั้มแรงก์ ...