Movie Review

ดูมาแล้ว A Good Day to Die Hard

A GOOD DAY TO DIE HARD: ในแง่ของความเป็นหนังแอ็คชั่น เอามันส์ หนังให้คนดูตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเรื่องได้ไม่กี่นาที แล้วก็อัดใส่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีพัก เต็มไปด้วยระเบิด และเสียงปืน โดยไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องอย่างอื่นนอกเหนือจะระเบิด เสียงปืน ...