DVD Review

ดูหนัง Alpha ฉบับดิจิตอล ดาวน์โหลด หนังภาพสวย ที่เรื่องราวไม่ทะเยอทะยานเกินตัว

ALPHA: เป็นหนังที่เลื่อนวันฉายไปมาจนน่าเวียนหัว เมื่อทีแรกวางแผนไว้ว่าจะฉายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปลายปี 2017 แล้วก็ขยับมาเป็นต้นปี 2018 แต่ก็ไม่เข้าที่อีก เลื่อนมาเป็นกันยายน 2018 หรือ 1 ปีพอดีจากกำหนดฉายครั้งแรก ซึ่งก็ยังไม่ใช่กำหนดฉายที่แท้จริง เพราะไปๆ มาๆ ...