FEATURES

อำลา-อาลัย รำลึกถึง แอนน์ เฮช นักแสดงหญิง เจ้าของบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง ‘Donnie Brasco’, ‘Psycho’ ฉบับรีเมก ที่จากไปด้วยวัย 53ปี

หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ 5 สิงหาคม 2022 แอนน์ เฮช นักแสดงหญิงวัย 53 ปี ที่มีผลงานสร้างชื่อ อย่าง ‘Donnie Brasco’, ‘Catfight’ และ ...