ดูมาแล้ว Billy Lynn’s Long Halftime Walk ความเข้มข้น ที่เป็นแค่เพียงการชมนกชมไม้
Nov25

ดูมาแล้ว Billy Lynn’s Long Halftime Walk ความเข้มข้น ที่เป็นแค่เพียงการชมนกชมไม้

BILLY LYNN’S LONG HALFTIME WALK: การสะท้อนให้เห็นถึงมุมองของผู้คนที่มีต่อทหารจากสนามรบ ที่กลับมาบ้านด้วยการถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรษของพวกเขา ที่ถูกตีแผ่ออกมาวางได้อย่างน่าสนใจ ที่ทำให้ได้เห็นเนื้อแท้อีกด้านหนึ่งของความเป็นอเมริกัน ที่ไม่ใช่แค่เพียงโหยหาวีรบุรุษ แต่ยังใช้พวกเขาเป็นทั้งถังขยะ และบ่อน้ำมันไปพร้อมๆ กัน หนังถือว่ามาพร้อมประเด็นที่ดี และคม โดยแสดงให้เห็นทั้งมุมมองที่คนทั่วไปมีต่อทหารในสนามรบ และสิ่งที่พวกเขาเป็น...

Read More