Movie Review

ดูมาแล้ว: BURDEN ความรักและยอมรับ หนทางเอาชนะความเกลียดชังและขัดแย้ง

สร้างจากเรื่องจริง… และเนื้อหาก็รับเข้ากับยุคสมัยของ Black Lives Matter พอดิบพอดี แม้จะออกฉายช้าไปร่วมๆ 2 ปีก็ตาม แต่จะว่าไป เรื่องของการเหยียดผิว ชิงชังเชื้อชาตินั้น มันก็ไม่เคยห่างหายไปไหน แค่จะถูกชูขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญมากมายเพียงใด ในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นเอง ...