ดูมาแล้ว Divergent ความซับซ้อนที่หล่นหาย
Mar20

ดูมาแล้ว Divergent ความซับซ้อนที่หล่นหาย

DIVERGENT: มีหลายๆ อย่างที่ทำให้นึกถึง The Hunger Games ทั้งพล็อตและความซับซ้อนของเรื่อง แต่กลับเล่าเรื่องที่มีหลายชั้นแบบ “เก็บ” ได้ไม่หมด ยกเว้นเรื่องการฝึกของตัวละครในกลุ่ม กับเรื่องความรัก ส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง ที่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องทั้งหมด ดูหลวมๆ ถูกนำเสนอแบบผ่านๆ ความสัมพันธ์ของตัวละคร โดยเฉพาะเบียทริซตัวละครหลักกับครอบครัวถูกลืมหาย จนเมื่อความสัมพันธ์พลิกผัน พบการสูญเสีย...

Read More