Classic

ย้อนอดีต เสียงร้องตอนวัย 16 ของเอ็มมา สโตน ในรายการเรียลิตี The Partridge Family กับเพลง Bitch

ได้ดู La La Land แล้วก็คงรู้ว่าเสียงร้องของน้องเอ็มมา สโตนนั้นไพเราะ เพราะพริ้งขนาดไหน และแสดงให้เห็นว่าเธอมาไกล เหลือเกิน จากสาวแซ่บใน Easy-A มาเป็นหญิงสาวผู้ได้จุมพิตไอ้แมงมุมใน The Amazing Spider-Man ...