Movie Review

ดูมาแล้ว: FANTASTIC BEAST: THE SECRET OF DUMBLEDORE การเล่าเรื่องที่กลมกลืนขึ้น แต่เรื่องความบันเทิงยังอยู่ในเครื่องหมายคำถาม? ***

ความแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่ง ของหนัง ‘Fantastic Beast’ สองเรื่องแรกและหนังเรื่องล่าสุด ‘The Secret of Dumbledore’ ไม่ใช่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนักแสดงผู้รับบทเกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ แต่เป็นเรื่องการเพิ่มสตีฟ โคล์ฟส์ เข้ามาทำหน้าที่เขียนบทอีกคน หลังเจ.เค. ...