Movie Review

ดูมาแล้ว หนังแอ็คชันจาก เกาะฮ่องกง Firestorm

Firestorm [2013 / Alan Yuen]: โปรดอย่าปราณีแก่ เด็ก สตรี คนดี และคนชรา โดย สกก์บงกช ขันทอง ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151795406445904&set=a.10151749816345904.1073741832.650825903&type=1 ตามสูตรหนังแล้ว ...