Movie Review

ดูมาแล้ว – FIST AND FURIOUS งานขายแอ็กชั่นที่ยังไม่แข็งแรงนัก แถมเรื่องยังอ่อนแอ ** ½

เป็นหนังที่ใบปิดดีไซน์ออกมาได้เตะตา จากการวางภาพในแนวนอน แต่ตัวหนังสือชื่อหนัง และรายละเอียดต่างๆ วางแบบตั้ง ตัวภาพเน้นความดุเดือดของฉากแอ็กชันเต็มที่ ซึ่งตัวหนังก็ไม่แตกต่างไปจากภาพที่นำเสนอ เมื่อเน้นขายฉากแอ็กชันเป็นหลัก โดยงานในส่วนอื่นๆ อยู่ในระดับธรรมดา หรืออ่อนยวบยาบ ก็พูดได้เหมือนกัน หนังเป็นเรื่องของกังคีมิน (จุงดูฮอง) สายสืบ ...