Music Review

ฟังไปแล้ว Blush และ Moss อัลบัมของสาวมายา ฮอว์ก ลูกสาวพ่ออาร์ต แม่ติสต์ อีธาน ฮอว์กกับอูมา เธอร์แมน

BLUSH/ Maya Hawke (Mom+Pop) MOSS/ Maya Hawke (Mom+Pop) ลูกสาวของสองนักแสดง อีธาน ฮอว์ก และอูมา เธอร์แมน ที่คอซีรีส์น่าจะคุ้นหน้ากันดีจาก Strange ...