FEATURES

วันนี้ในโลกดนตรี 10 ตุลาคม

วันนี้เป็นวันเกิดของนักประพันธ์เพลง, นักเรียบเรียงออเคสตรา และวาทยากร ระดับตำนาน และวันที่เพลงสำคัญอีกเพลงของเอลวิส เพรสลีย์ เข้าชาร์ต เป็นวันที่น่าเศร้าเมื่อสมาชิกของหนึ่งในกลุ่มบอยแบนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสุดกลุ่มหนึ่งของอังกฤษจากไป โดยไม่ทราบสาเหตุมาจนถึงทุกวันนี้ และเป็นวันที่ Radiohead สร้างปรากฏการณ์ในการจัดจำหน่ายอัลบัม 1928: วันเกิดของเอ็นนิโอ มอร์ริโคเน ...