Music Review

ฟังไปแล้ว – Summer Solstice งานปลดเปลื้องสรรพเสียงอิเล็กทรอนิกส์ของอะ-ฮา

ถ้าเป็นแฟนเพลงสากลในยุค 80 ชื่อของ อะ-ฮา (a-Ha) คือชื่อสามัญประจำบ้าน จากความฮิตของเพลงอย่าง “Take On Me”, “The Sun Always Sines on ...