Movie Review

ดูมาแล้ว – THE BEAST งานแอ็คชัน ที่มันส์แบบต้องทำสมองว่างเปล่า

หนังแอ็คชันอิตาเลียน ที่พล็อตมาอีหรอบเดียวกับ Taken ก็ว่าได้ เมื่อลูกสาววันไม่กี่สิบขวบของอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษของอิตาลี ที่ผ่านสงครามและความรุนแรงอย่างแสนสาหัสในการรบมาแล้ว ถูกจับตัวไปโดยแก๊งค้ามนุษย์ ทำให้เขาที่แยกตัวออกห่างจากครอบครัว อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสงครามจนกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD – Post-Traumatic Stress Disorder) จนบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม ...