FEATURES

20 หนังชอบในปี 2556 ของประวิทย์ แต่งอักษร

ประวิทย์ แต่งอักษร หรือ หลายๆ คนอาจจะเรียกว่า อ. ประวิทย์ แต่งอักษร เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ระดับหัวแถวคนหนึ่งของเมืองไทย และแน่นอนเป็นอาจารย์ในวิชาเกี่ยวกับภาพยนตร์ในหลายๆ สถาบันด้วย ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา ย่อมมีผลงานภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องที่ได้ชม และนี่คือที่เจ้าตัวได้คัดสรรมาแล้วว่า ...
FEATURES

ตอนที่สองของ 20 หนังชอบในปี 2556 โดยประวิทย์ แต่งอักษร

ประวิทย์ แต่งอักษร หรือ หลายๆ คนอาจจะเรียกว่า อ. ประวิทย์ แต่งอักษร เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ระดับหัวแถวคนหนึ่งของเมืองไทย และแน่นอนเป็นอาจารย์ในวิชาเกี่ยวกับภาพยนตร์ในหลายๆ สถาบันด้วย ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา ย่อมมีผลงานภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องที่ได้ชม และนี่คือที่เจ้าตัวได้คัดสรรมาแล้วว่า ...