Movie Review

ดูมาแล้ว – RECALLED อดีตที่ซ้อนทับ กับปัจจุบันที่ทับซ้อน ***1/2

เพราะอุบัติเหตุจากการไปปีนเขากับสามี จีฮุน (คิมกังวู) ทำให้ซูจิน (ซอเยจี) เกิดความจำเสื่อม และเมื่อกลับมาอยู่ที่คอนโดของทั้งคู่ ซูจินก็พบว่าตัวเองไม่ใช่แค่ความจำเสื่อมเท่านั้น แต่ยังเกิดเห็นนิมิตร หรืออนาคตของบางคนที่เธอได้พบอีกด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุอันตรายทั้งนั้น ทำให้ซูจินพยายามหาทางช่วยคนเหล่านั้น ที่บางครั้งกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าตัวเธอนั้น ‘คิด’ ไปเอง ...